Ett virkat korallrev för miljöns skull

Det har kallats för världens största interaktiva konstprojekt och kommer kanske bara kunna slås av projekt som The Line. Projektet startades år 2005 av tvillingsystrarna Margaret och Christine Wertheim. Det är ett projekt som är till för att få folk att lära sig mer om vad som händer med våra havs korallrev när temperaturen i haven stiger.

Under åren så har man engagerat över 10 000 personer som har virkat och byggt på detta korallrev. Det har virkats över hela världen i städer som London, Abu Dhabi och New York. För ett år sedan så kom man även igång i Helsingfors genom att låta folk bidra med virkningen på konstmuseet HAM.

Men man måste inte använda material som ges ut för detta projekt. Den som vill virka hemma och bidra till projektet kan göra det.

Varför just virkning som metod?

Tanken bakom att virka ett korallrev är mångfassetterad. Dels så är det en feminstisk form av konst. Dels så handlar det om att virkning lämpar sig så väl för att skapa den typ av former som finns naturligt i ett korallrev.

Här kan du se Margaret Wertheim berätta mer om att visualisera miljöförändringar med ett projekt där man virkar ett korallrev.

Här kan du se det virkade korallrevet år 2010: