Ryssland straffas på Venedigbiennalen

Inom konst är det mesta tillåtet och visst är konst politiskt. Det blev otroligt tydligt under Venedigs konstbiennal 2022. Rysslands paviljong gapade tom. De konstnärer som skulle ha ställt ut rysk konst dök inte upp. De ska ha uppgett att de inte vill vara med under kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Ukrainas konstnärer var dock på plats och stor fokus låg på deras utställning. Temat i många av paviljongerna var just detta krig och föreställde en form av granskning av nationalstaten. Samma tema kunde vi uppleva i de nordiska paviljongerna där fokus låg på samerna.

Den svenska paviljongen hade samiskt tema

I den svenska paviljongen så handlade det om att försvara det samiska perspektivet. Det var Maret Anne Sara, Paulina Feodoroff och Anders Sunna som stod för konsten. Sunnas tablåer visade hans familjs 50-åriga kamp mot svenska staten.

Maret Anna Saras installation hade ett mer positivt budskap. Hon använda renhud och kroppar av renkalvar för att symbolisera återfödelse. Intressant i ett perspektiv där man kritiserar nationalstaten och tanken om att varje land och folkgrupp är unik. Samer kämpar åt det hållet men rent allmänt i Sverige och Europa så går ju kampen i motsatt riktning.

Det blev med andra ord en mycket intressant konstmässa med budskap väl värda att fundera på.